skip to Main Content
Utlending Og Interessert I Regnskap Eller Drive Egen Bedrift?

Utlending og interessert i regnskap eller drive egen bedrift?

Er du utlending og interessert og jobbe med regnskap eller drive egen bedrift?

Vi opplever at det er mange utlendinger som ønsker å drive egen bedrift.  Flere får problemer med møte med skatteetaten og andre statlige etater når de ikke er godt kjent med reglene for å drive bedrift i Norge.

Mange som ønsker å jobbe med regnskap mangler grunnleggende forståelse for norske regnskapsregler og får aldri mulighet til å komme til intervju.

Vi diskuterer flere tema:

  • Regler for mva
  • Ansettelse og lønn – hvilke regler må du være oppmerksom på?
  • Skal jeg starte AS, ANS eller enkeltmannsforetak?
  • Regnskapsregler
  • Hvordan leser du et regnskap?
  • Ditt tema og ønske

Tema tas opp etter ønske fra alle i gruppa og hva som engasjerer akkurat deg!

Finn Schløsser-Møller i digiTALL Midt-Norge AS driver på frivillig basis egen faggruppe på regnskap annenhver uke.

Meld deg inn i faggruppen på Facebook her eller ta kontakt med meg

 

Finn Schløsser-Møller
Partner / Forretningsutvikler
digiTALL Midt-Norge AS