skip to Main Content
Styrehonorar Skal Være Lønn, Aldri Næringsinntekt!

Styrehonorar skal være lønn, aldri næringsinntekt!

Ofte får vi spørsmål om styrehonorar kan faktureres fra selvstendig næringsdrivende.

 

Skattereglene er glassklare på at styrehonorar alltid skal behandles som lønnsinntekt.

Godtgjørelse til medlem av styre, representantskap, råd, utvalg ol skal behandles som lønn på alle måter. Dette gjelder også om mottakeren er selvstendig næringsdrivende, og det gjelder også om styrevervet mv er et ledd i næringen.

Konsekvensen av feilaktig behandling vil medføre en endring av skattemeldingen og eventuelt tilleggsskatt opp til 60 prosent av den skatten som er forsøkt unndratt.

 

Hovedregel: Styrehonorar behandles som lønnsinntekt

Hovedregelen er at styrehonorar skal behandles som lønn, uavhengig av om arbeidet må ses som et ledd i mottakerens næringsvirksomhet.

Merk! Dette gjelder også om styrehonoraret er utmålt som tapt inntekt i næringsvirksomheten.

Dette vil si at det skal

  • foretas forskuddstrekk,
  • beregnes arbeidsgiveravgift og
  • foretas lønnsinnberetning

av alle styrehonorarer.

Unntak: når styrehonorar utbetales til styremedlemmets arbeidsgiver

Det finnes ett unntak, nemlig når godtgjørelsen ikke utbetales til styremedlemmet, men til styremedlemmets arbeidsgiver.

Dette kan være aktuelt når et styreverv er upersonlig ved at styremedlemmet sitter i styret som representant for arbeidsgiveren for å ivareta dennes interesser og ellers uten noen form for godtgjørelse for dette til det aktuelle styremedlemmet.

I slike tilfeller kan beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på styrehonoraret unnlates når den ordinære arbeidsgiveren ellers på vanlig måte foretar forskuddstrekk og beregner arbeidsgiveravgift av all lønn til arbeidstakeren.

 

Artikkelen er hentet fra Visma Blogg og skrevet av Magnus Legal – hele artikkelen finner du her.