skip to Main Content
Ny Skatteforvaltningslov Med Nye Begreper

Ny skatteforvaltningslov med nye begreper

Med ny skatteforvaltningslov fra 1. januar 2017 kom det også en rekke nye begreper.  Nå er de vanlige begrepene som selvangivelse og ligning borte og er erstattet med ny terminologi.

Nå er ordet melding brukt i mange sammenhenger.  Begrepet selvangivelse er nå byttet ut med skattemelding for formues- og inntektsskatt.

Her er noen av begrepsendringene:

Melding

Gammelt begrep Nytt begrep
Endringsoppgave for merverdiavgiftsomsetning Endringsmelding for mva
Tilleggsoppgave Tilleggsmelding
Oppgave Melding
Aksjonærregisteroppgave Aksjonærmelding fra selskapene
Merverdiavgift omsetningsoppgave Skattemelding for merverdiavgift

Skatt og avgift

Gammelt begrep Nytt begrep
Avgiftsmyndighet Skattemyndighet
Avgiftssubjekt Skattepliktig
Tilleggsavgift Tilleggsskatt
Skattyter Skattepliktig
Inntektsår Skattleggingsperiode
Termin Skattleggingsperiode

 

Ligning er ut!

Gammelt begrep Nytt begrep
Ligningsbehandling Fastsetting av skattegrunnlaget
Ligningsgrunnlag Skattefastsettingsgrunnlag
Ligningsmyndighet Skattemyndighet
Ligningsoppgave (tredjepartsopplysninger) Tredjepartsopplysninger
Ligningsår Skattefastsettingsår
Utskrift av ligning Utskrift av grunnlag for skatt
Ligningsverdi (formuesverdi) Formuesverdi
Forhåndsligning Forhåndsfastsetting
Utskrift av ligning Utskrift av grunnlag for skatt
Skjønnsligning Skjønnsfastsetting
Gjennomsnittsligning Gjennomsnittsfastsetting
Utlignet skatt Beregnet skatt
Ligningsverdi (formue) Formuesverdi