skip to Main Content
Lønnsutbetaling
HR
Bedriftskultur
Vi hjelper deg med lønn og HR-tjenester!

Gode rutiner gir lavere kostnader.  Vi hjelper deg med lønnstjenester og personalspørsmål og bygge en sunn bedriftskultur.  Når folk trives blir også sykefravær lavere.

Lønnsutbetaling

Vi kan hjelpe deg med lønnsutbetaling og alle oppgaver til det offentlige i forbindelse med dette.

Noen velger føre regnskapet sitt selv og la oss ta lønnsutbetalingen hver måned.

Vi kan hjelpe deg med lønnsutbetaling og andre lønnstjenester som:

Lønnsutbetaling som du ønsker det

Vi finner gode løsninger for deg

Du kommer med grunnlag for lønnsutbetalingene.

Har du mange ansatte hjelper vi deg å levere informasjon slik at vi kan spare tid og importere det direkte inn i vårt lønnsystem.  Vi bruker Nettlønn som er nettbasert og kan også føre lønn på andre systemer.

Bruker du våre programmer på timeregistrering, har vi allerede timene for ansatte og kan utbetale lønn raskere. Da skjer bokføring automatisk og du utbetaler lønnen direkte selv fra vårt system.

De ansatte får lønnslipp direkte tilsendt på epost.

Lønnsutbetaling – gode rutiner reduserer kostnader

Det er veldig viktig at det foreligger gode rutiner på lønn og personaladministrasjon. Vår erfaring er at du sparer mye penger på å ha effektive lønnsrutiner og riktig opplysninger med en gang.  Vi sørger for struktur, orden og gode rutiner i samarbeid med deg.

Les mer om lønn på Arbeidstilsynets sider og i Altinn

Vi kan også hjelpe deg med både lønnstjenester og HR-tjenester:

Bruk oss som sparringspartnere på:

  • Rekruttering
  • Ansettelseskontrakter
  • Oppfølging av nyansatte
  • Oppsigelser
  • Nedbemanning
  • Personalstyring
  • Andre personalspørsmål

Hvordan du bygger din egen bedriftskultur og personalpolitikk har mye å si for ansattes trivsel, mestring av oppgaver og engasjement i bedriften.  Det betyr mye for at bedriften har et lavt sykefravær.

Vi har lang erfaring på hvordan du bygger en god bedriftskultur og personalhåndtering og vil gjerne dele våre erfaringer med deg.  Kontakt oss for en prat.

Kontakt oss i dag,
for en uforpliktende prat!