skip to Main Content
Bytte regnskapsfører?
Å bytte regnskapsfører er enklere enn du tror!

Vurderer du å bytte regnskapsfører – ta kontakt så vi blir bedre kjent med deg før vi gir deg tilbud.  Vi satser på et langsiktig samarbeidsforhold.  Da er det ikke bare prisen som må være riktig!

Bytte regnskapsfører

Å bytte regnskapsfører er enklere enn du tror.

Ofte så gruer vi oss til å gjøre ting vi er usikre på og utsetter beslutningen.  Vi mener alltid at det første skrittet tar du ved å bli bedre kjent med oss.

Vi liker å jobbe effektivt, papirløst og elektronisk i «skyen».  Da kan vi få bedre tid til personlig oppfølging av deg som kunde.

Det er gjennom våre samtaler og spørsmål fra deg vi har mulighet til å bli bedre kjent med deg og din bedrift.  Dette er avgjørende hvis vi skal klare å tilføre deg merverdi med innspill og forslag som du har bruk for.

Første skritt vil derfor være å ta kontakt med oss så vi lærer deg å kjenne.

Da er det mange ting som må klaffe.  Det er ikke bare prisen som må være riktig.  Det er også viktig at du blir kjent med oss og at du føler «kjemien» stemmer.

For å vite at vi kan gi deg en merverdi enn bare regnskap må vi ha snakket sammen!

Vi fakturer deg ikke med jobben å bytte regnskapsfører

Å bytte regnskapsfører gjør at du kan få noen til å se på din bedrift med nye øyne.

Å bytte regnskapsfører gir nye muligheter!

Skal du bytte regnskapsfører så er det en god anledning til å få en gjennomgang av din egen virksomhet. Kanskje du har vært misfornøyd i en lenger periode med regnskapsfører og savner innspill og råd.

Da kan det være positivt å få noen inn og se på økonomi og drift med nye øyne. Når vi blir kjent med deg og bedriften din, kan vi gi deg råd om hvordan du kan spare penger og forbedre resultatet.

Hvilket tidspunkt passer best å bytte regnskapsfører?

Du kan bytte regnskapsfører hele året.  Du trenger ikke gjøre dette ved nytt år. Du kan gjøre dette f.eks.

  • Etter en mva periode er over
  • Hvis du ikke er registrert for mva kan vi ta over når det passer
  • Starte fra en måned slik at din regnskapsfører leverer et regnskap som er komplett ut måneden før vi starter.
  • Etter avtale hvor vi finner det tidspunktet som passer deg best.

Hvordan gjør vi det praktisk å bytte regnskapsfører?

  • Vi innhenter informasjon og hjelper deg med det praktiske fra din forrige regnskapsfører.
  • Vi hjelper deg med oppsigelse av gammel avtale og etablerer nye avtaler
  • Sammen vurderer vi om du skal benytte samme regnskapsprogram som før eller om du bør bytte til et annet system.
  • Vi henter inn informasjon fra tidligere regnskapsfører, melder bytte i altinn.
  • Sammen legger vi en plan videre om hvordan vi fordeler arbeidet.

Kontakt oss i dag,
for en uforpliktende prat!

Jeg vil bli kjent med deg og din bedrift!

Jeg elsker å drive business og få lov til å engasjere meg i drift av andre firmaer.

Hvis du lar meg få være en del av din hverdag, ønsker jeg å hjelpe deg så du kan oppnå dine mål.

Det starter med en prat…….. Send inn kontaktskjemaet eller ring meg på +47 957 24 044!

Finn Schløsser-Møller
Partner / Forretningsutvikler

Vanlige spørsmål i forbindelse med å bytte regnskapsfører:

Er det mulig å bytte regnskapskontor utenom årsskiftet?

Mange tror at det eneste tidspunktet som er aktuelt å bytte regnskapsfører er ved årsskiftet.

Hvis din gamle regnskapsfører gir oss korrekte tall f.eks. ut juni måned hvis vi tar over regnskapet for juli måned, kan vi fortsette å føre regnskap i nytt system fra juli måned og samtidig ha med oss alle saldoene fra perioden før. Dette er den rimeligste løsningen som vi bruker til de fleste nye kunder.

Vi kan også importere alle historiske data i systemet når det er viktig å få med alle transaksjoner som har vært tidligere i året.

Hva hvis jeg vil ha sammenligningstall fra tidligere år i rapporter

Har du behov for å sammenligne tallene med fjorårstall, kan vi føre inn disse tallene i systemet ved oppstart slik at de kommer ut på alle rapporter.

Hvorfor må dere ha avstemt regnskap fra forrige regnskapsfører?

Et avstemt regnskap betyr at forrige regnskapsfører har utført alle kontroller og sjekket at saldoer og tall stemmer i forhold til rapporter

Dette innebærer at konti i balansen, må avstemmes for å sikre at opplysningene som gis i regnskapet er korrekte. Vanlige typer avstemminger er bankavstemming, lønnsavstemming, reskontroavstemming og MVA-avstemming.

Det er en fordel at tidligere regnskapsfører som har jobbet med regnskapet, også har utført disse kontrollene slik at vi kan starte med blanke fra den perioden vi starter samarbeid. Da unngår vi ekstra kostnader.

Hvis du selv har ført regnskapet, kan vi hjelpe deg med avstemming og kontroll av det du har ført fram til vi tar over.

Hva hvis jeg fører regnskapet selv?

La oss ta hånd om regnskapet ditt.  Vi avtaler med deg hvordan vi gjør dette praktisk.

Vi kan føre i ditt eget system eller vi kan gi deg tilgang til vårt system hvor vi kan jobbe i samme system. Da kan du få tilgang til flere funksjoner etterhvert som du vokser, og ha full økonomisk oversikt til enhver tid.

Hvis du selv har ført regnskapet, kan vi hjelpe deg med avstemming og kontroll av det du har ført fram til vi tar over.