skip to Main Content
Årsregnskap
og
skattepapirer
Få hjelp med årsregnskapet!

Vi hjelper deg med årsregnskap og skattemelding

Årsregnskap

Alle regnskapspliktige foretak må utarbeide årsregnskap.

Formålet med årsregnskapet er å formidle nyttig og relevant informasjon om en bedrifts samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling på en slik måte at brukeren av informasjonen kan fatte gode beslutninger.

Det komplette årsregnskapet skal inneholde følgende:

  • Resultatregnskap
  • Balanse
  • Noter
  • Ev. kontantstrømoppstilling
  • Ev. revisjonsberetning

Vi hjelper deg med alle type oppgaver i forbindelse med årsavslutning om det er

  • avstemninger og dokumentasjon av regnskapet
  • aksjonærregisteroppgave,
  • offisielt regnskap eller
  • skattemelding.

Når vi tar årsregnskapet er det også naturlig av vi gjør Skattemelding (næringsoppgave osv).

Vi har fastpris på årsregnskap og skattemelding (ligningspapirer).

Vi tilbyr fastpris uavhengig av størrelse på bedriften.  For mindre bedrifter kan dette virke som en urettferdig prising. Tiden det tar å gjøre denne jobben avhenger imidlertid mer av selskapsformen enn størrelsen på foretaket. For bedrifter med samme selskapsform tar denne jobben omtrent like lang tid.

Prisene forutsetter ferdig avstemt og korrekt regnskap per 31.12 (årsslutt).

Hvis du selv har ført regnskap og dette ikke er avstemt eller korrekt, må vi fakturere ekstraarbeid etter medgått tid.

For å unngå ekstra kostnader kan vi gi deg en liste over hva du må må ha klart for at vi skal lage skattemelding og årsregnskap.

Vi kan også hjelpe deg med andre oppgaver i forbindelse med årsavslutning.

 

Vær obs på følgende:

Skattemelding skal leveres i Altinn innen 31. mai.

Årsregnskapet skal sendes inn til Regnskapsregisteret (Altinn) senest 31. juli. Du sender inn årsregnskapet på Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn. Det er ikke mulig å få utsatt fristen for innsending.

Hvis enheten ikke overholder fristen, vil du få et gebyr som kan bli 54 548 kroner.

Når du har sendt inn årsregnskapet, vil du få tilbakemelding i meldingsboksen i Altinn og på e-post.

Hvis du har sendt inn årsregnskap innen fristen, vil du få 2 uker til å rette opp feil eller mangler uten at dette medfører forsinkelsesgebyr.

OBS! Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret må gjøres i tillegg til innsending av selvangivelse til Skatteetaten.

Mer om årsregnskapet:
Du finner mere informasjon her om årsregnskapet

Kontakt oss i dag,
for en uforpliktende prat!