skip to Main Content
Bli hel-digiTALL
Du sparer dyrebar tid med effektive forretningssystemer!

Ikke gjør ting flere ganger enn nødvendig!
Med våre systemer får du full oversikt over din økonomi hver dag. Systemene er sømløse, papirløse og krever ingen installasjon.

Om oss

digiTALL Midt-Norge AS er en trøndersk bedrift med ansatte som elsker tall og liker nye utfordringer.

Vi liker å  være oppdatert på nye løsninger og muligheter for å jobbe mere effektivt for våre kunder.

Vi tilbyr regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og nettbaserte forretningssystemer. Vi skaper en enklere hverdag for små og mellomstore bedrifter.

Du finner også digiTALL AS i Oslo så sammen kan vi levere tjenester over hele landet.

Når du kontakter oss, får du en sømløs leveranse av regnskapstjenester og nettbaserte programmer med opplæring, implementering og support fra ett sted.

Vår filosofi:

Ett tall ett sted en gang!

  • Vi liker sømløse nettbaserte systemer
  • Fokus på tall som betyr noe for deg
  • Det er alltid ditt valg om du ønsker å føre selv, eller vil at vi skal hjelpe deg
  • Vi liker ikke å taste samme informasjon flere steder.
  • Vi setter oss inn i din virksomhet– en forutsetning for å gjøre en god jobb for deg.
  • Vi vil ikke at du skal betale mere enn nødvendig – gir deg valg og opplæring for å spare regnskapskostnader.
  • Du bestemmer hvor mye du vil gjøre selv og hva du vil at vi skal hjelpe deg med
  • Vi leverer, implementerer og lærer deg å bruke alle systemene.  Vi gir deg support selv da vi kjenner din bedrift.
  • Vi ønsker at du ringer og diskuterer nye muligheter for din bedrift med oss. Vi starter aldri «taxameteret» når du ringer.
  • Alltid fast regnskapsfører + fast rådgiver – gjensidig informasjon

 

Hva er et regnskapskontor i dag?

Å drive et regnskapskontor i dag handler ikke lenger bare om lover og regler, men hele tiden vurdere hvilke systemer og rutiner som våre kunder kan ta i bruk for å oppnå en bedre lønnsomhet og organisering.

Det er ikke bare å ta i bruk nye systemer og rutiner. Mange vegrer seg til å prosessen dette er å innføre i bedriften. Både vi  jobber i samme system som vi tilbyr kundene, og bruker hele systemet selv i vår virksomhet.

Regnskap er også IT – import og eksport av data mellom systemer er vanlig. Dette er oppgaver som regnskapsførere må håndtere selv i hverdagen.

Om det gjelder lønn, regnskap, fakturering, crm, erp, reiseregningsløsninger m.m. vil våre kunder hele tiden ha utfordringer og behov for hjelp.

Ved å bruke systemene selv kan hjelpe deg gjennom hele prosessen med utfordringer, og samtidig være i stand til å komme med innspill til forbedringer i drift og rutiner.

På denne måten får du en sømløs leveranse av regnskapstjenester og nettbaserte programmer med opplæring, implementering og support fra ett sted.

Vi anbefaler alltid kunder å ha regnskapet i samme forretningssystem du jobber i ellers.

Du får alltid valget å gjøre ting selv hvis du ønsker dette da vi hele tiden har fokus på kostnader.

 

Nye tider krever nye måter å jobbe på

Vi har startet firma med å jobbe på nye digitale måter – har ingen omstilling fra gamle arbeidsmåter og manuelle systemer å forsvare. Derfor kjemper vi for lave kostnader til våre kunder.

Det eneste vi forlanger er at du er med på laget og jobber tett sammen med oss slik at du gir oss muligheten.

digiTALLisering

digiTALLiseringen gir deg bedre oversikt, bedre samhandling mellom kunder og regnskapsfører.

Alle i din bedrift kan jobbe i samme system – og alle har tilgang digitalt til alle typer informasjon med bilag og føringer i bedriften.

Du vet til enhver tid bedriftens likviditet og status på hva du skylder og får inn fra kunder. Dette gir bedre kontroll.

Når du har bedre oversikt og kontroll, er ikke lenger tallene dine historiske, og gir deg et løpende bilde over status.

Dette gir deg bedre grunnlag for å ta strategiske beslutninger løpende i driften. Når du er ajour med regnskapet hver dag gir tallene mening. Da kan du få løpende spesialrapportering med tall som har betydning for akkurat din virksomhet og det du ønsker å følge opp. Når du har dette, kan du i mye større grad basere beslutninger på løpende fakta og justere kursen underveis når du har nye data.

Fokus på drift – gode systemer og rutiner – god økonomioppfølging!

Når regnskapet er ajour hver dag, kan vi ha fokus på rutiner og øvrige systemer i selskapet. Her er det ofte mye penger å spare på helheten.

Det er nå moroa begynner.

Små forbedringer kan gi store resultater på bunnlinjen. Få tenker over hva de egentlig gjør av manuelle operasjoner og hva det koster til daglig.

Et godt samarbeid med kunden, gjør at vi finner gode løsninger og rutiner som skaper målbare endringer.

Når vi finner gode systemer for drift og automatisering videre, vises dette på resultatet.

 

Hva trenger du løse?       Velkommen til oss!

Kontakt oss i dag,
for en uforpliktende prat!