skip to Main Content
Når Du Bestiller Varer Hos Din Leverandør, Kan Du Spare Penger På Regnskap!

Når du bestiller varer hos din leverandør, kan du spare penger på regnskap!

Ofte er det små detaljer som gjør at du kan spare penger.

Riktig merking av faktura er en av dem. Når du bestiller varer fra din leverandør, er det viktig at du ber om at leverandøren merker faktura med opplysninger som gjør at mottak og bokføring av denne går raskere..

Når vi får inn fakturaer som er umerket, bruker vi derfor mye ekstra tid til å finne ut hvordan disse skal føres.

Husk derfor

  • Faktura merket med prosjekt gjør at vi raskere kan bokføre denne på prosjekt
  • Faktura merket med avdeling (der hvor du bruker avdelingsregnskap) gjør at vi med en gang vet hvilken avdeling varene skal føres på.
  • Referanse til bestiller gjør at vi raskt kan videresende faktura til riktig person som skal godkjenne denne.
  • Tekst på faktura som f.eks. «utskifting av ……» gjør at vi kan føre kostnaden som direkte fradrag

Tenker du smart når du bestiller varer, sørger du samtidig for å redusere kostnadene med behandling av faktura videre i systemet.

Med et godt samarbeid kan vi begge hjelpe hverandre med å jobbe effektivt.