skip to Main Content
24SevenOffice
Regnskap og økonomi
Du sparer dyrebar tid med et effektivt regnskapssystem!

Med 24SevenOffice regnskap og økonomi får du full oversikt over din økonomi hver dag. Systemene er sømløse, papirløse og krever ingen installasjon.

24SevenOffice – Regnskapsprogram – Skreddersy arbeidsflyt og automatiser

 

 

Du sparer dyrebar tid med et effektivt regnskapssystem! Med 24SevenOffice får du full oversikt over din økonomi hver dag. Systemene er sømløse, papirløse og krever ingen installasjon.

Med 24SevenOffice sitt webbaserte Økonomi- og Regnskapsprogram har du alt du trenger, ferdig integrert, i ett komplett system. Systemet håndterer alle formater for inn- og utgående bilag, og alle funksjoner er ferdig integrert; fra skanning, EHF, mottak, godkjenning, fakturering, bank, bokføring, reskontro – til rapportering med drill down ned til bilagsnivå.

I 24SevenOffice kan du tilpasse bilags- og arbeidsflyt, skreddersydd din bedrifts behov. Kunde og regnskapsfører jobber i ett og samme system, slik at du kan ta hånd om de oppgavene det er hensiktsmessig å løse selv tilknyttet regnskapet og bilagsflyten. Ekstern regnskapsfører og revisor har selvfølgelig fri brukertilgang til systemet.

Tanken bak 24SevenOffice sitt regnskapsprogram er i korte trekk å gjøre den inn- og utgående bilagsflyten så enkel og automatisert som mulig. Alle bedrifter er ikke like, og bedrifter kan selv skreddersy arbeidsflyt og rutiner tilpasset eget behov og hverdag. Systemet er også tilrettelagt for integrasjoner mot andre systemer, slik at unødvendige manuelle prosesser kan erstattes med automatiserte løp.

Inngående bilagsflyt. Bli heldigital

Bilagsmottaket i 24SevenOffice håndterer og leser alle fakturaformater, fra EHF (elektronisk faktura) til skannede fakturaer som PDF til JPG. Legger du inn et par innstillinger på leverandøren i CRM-systemet, vil både registrering og kontering av bilag kunne gå automatisk. Fra mottaket kan du også å knytte bilag og kostnader til eksempelvis prosjekt og avdeling.

For å håndtere inngående bilag så effektivt som mulig er dette som regel kombinasjonen vi anbefaler våre kunder:

– Be eller krev at leverandører sender fakturaer i EHF-format.
– Be leverandører sende fakturaer per epost direkte til fakturamottaket deres i 24SevenOffice.
– Krev at ansatte sender inn reise- og utleggsregning fortløpende fra 24SevenOffice Mobil.

Fordelene med alle de tre overnevnte punktene er at alt går fortløpende rett inn til mottaket i regnskapssystemet, uten noen unødvendige mellomledd eller risiko for manuelle feil fra mottaker sin side. På denne måten unngår du blant annet treg fakturabehandling og unødvendige purringer og gebyrer. Samtidig legger dette til rette for løpende oppdaterte regnskaper, der økonomisjefen har full kontroll over kostnader og utbetalinger, samt gode og korrekte styringsdata.

I godkjenningsmodulen i 24SevenOffice kan bedrifter videresende bilag på attestasjonsflyt, slik at rett person kan godkjenne hvert enkelt bilag både fra desktop, nettbrett og mobil – før de går til bokføring og betaling.

Det er også mulig å definere egne godkjenningsregler knyttet til beløpsgrenser, prosjekter, dimensjoner og faste godkjennere.

Fakturer fortløpende. Få bedre cashflow

Å fakturere fortløpende, og ikke minst å ta i bruk EHF (elektronisk faktura), sammenlignet med for eksempel månedlig kundefakturering – kan ha større innvirkning på likviditeten og cashflow til et selskap enn det mange bedrifter er klar over.

24SevenOffice tilbyr Vipps Faktura helintegrert i vårt fakturasystem. Med Vipps Faktura kan privatkunder motta og betale fakturaer direkte i Vipps-appen. For regningsbetaler betyr det rimeligere og enklere betaling, mens det for din bedrift betyr raskere innbetalinger og mindre administrasjon. Les mer om Vipps Faktura her.

I 24SevenOffice kan du fortelle systemet hvilke prioriterte distribusjonsmetoder du ønsker å benytte på dine utgående fakturaer. Ergo, systemet prøver først å sende i format definert som «1. prioritet», før det går videre i prioriteringsrekkefølgen. Trykk «fakturer» og resten går automatisk. Det er dermed effektivt å fakturere fortløpende – med fakturamaler skreddersydd bedriftens behov og profil.

Via 24SevenOffice Mobil kan eksempelvis hver ansatt, enkelt registrere time- og fakturagrunnlag fortløpende tilknyttet et prosjekt. På denne måten er fakturagrunnlaget automatisk på plass.

Alle fakturaer bokføres automatisk – og innbetalinger blir matchet fortløpende mot reskontro. Ergo har du alltid rapporter tilgjengelig i sanntid – med full sporbarhet med drill down ned til bilagsnivå.

Fra systemet kan du med et par tastetrykk få et oversiktsbilde over utestående via aldersfordelt kundeliste eller betalingslisten. I 24SevenOffice kan du i tillegg bygge ditt egendefinerte Dashboard med «widgets» for alt fra likviditet, fakturering, balanse til resultat.

Ferdig integrert mot Bank og Altinn

24SevenOffice er integrert mot bank, slik at du selv eller din regnskapsfører kan kjøre alle betalinger direkte fra systemet. Alle inn- og utbetalinger blir automatisk matchet mot reskontro i 24SevenOffice CRM.

24SevenOffice sitt regnskapsprogram er ferdig integrert mot Altinn, slik at du kan innlevere MVA-oppgaver med kode fra Altinn, direkte inne i 24SevenOffice.

Effektiv bokføring

I 24SevenOffice er det tilrettelagt for at enkle transaksjoner kan konteres med stor grad av automatisering. Systemet er lagt opp meget fleksibelt, slik at konteringer kan gjøres både i bilagsmottaket, godkjennings- og bokføringsmodulen.

Bokføringsmodulen i 24SevenOffice er funksjonsrik og kraftig – noe som betyr at den er lagt til rette for å både enkel og avansert bokføring. Derfor kan du selv definere fritt hvilke kolonner du ønsker i ditt oppsett og i hvilken rekkefølge du vill plassere disse – fra stempelnummer, fakturanummer, forfallsdato, periode, kundenummer, prosjekt, avdeling, mva-beløp, lenker, bokføringsmaler, prosentvis fradrag, fremmedbeløp, valuta, KID, bankkonto, egendefinerte dimensjoner til kommentarer på bilagsnivå.

I denne modulen har en tilgang på en rekke hurtigtaster, for å gjøre bokføringen så effektiv som mulig.

Bruk regnskapet som et styringsverktøy

I 24SevenOffice sin modell legger vi til rette at kunde skal kunne ta hånd de oppgavene som er fornuftig å løse selv «in-house», tilpasset bedriftens ressurser og kompetanse. På denne måten har bedrifter i våre øyne et bedre grunnlag og forutsetning til å benytte regnskapet som et styringsverktøy.

Med et løpende oppdatert regnskap har din bedrift et styrings- og beslutningsgrunnlag basert på ferskvare, ikke utdaterte tall hentet fra frysedisken.

I systemet har du oversikt over økonomisk status via en rekke sanntidsrapporter fra desktop, nettbrett og mobil. Du kan også bygge ditt egendefinerte Dashboard med «widgets» for alt fra nøkkeltall, mest fakturerte prosjekter og kunder, hvilke selgere som har solgt mest inneværende år, likviditet, balanse til resultat.

Du jobber i ett og samme system som regnskapsfører

Med 24SevenOffice jobber kunde og regnskapsfører transparent i ett og samme system og på felles plattform i sanntid, i nettskyen.

Noen bedrifter har en stor del av økonomifunksjonen «in-house», mens andre overlater en stor del av jobben til sin regnskapsfører. Med vår løsning kan du legge opp arbeidsflyt fleksibelt og optimalisert for din bedrift – og ta hånd om de oppgavene det er hensiktsmessig å løse selv, og benytte regnskapsfører der det er naturlig. For eksempel på bokføring, rapportering, årsavslutning og rådgivning.

Revisor har for øvrig fri brukertilgang til systemet.

Konsernregnskap

I systemet er det effektivt å kjøre konsernregnskap og holde oversikt på tvers av selskaper.

Hvert enkelt selskap har sin klient i systemet, samtidig som en har mulighet til å samle data og få oversiktsbilder på tvers av selskapene via konsernklienten i systemet. Med alle selskaper i 24SevenOffice, kan konsernledelsen eksempelvis effektivt se alle kostnader knyttet til et prosjekt – og godkjenne disse i en og samme innlogging – og i ett skjermbilde.

Regnskapstall både per selskap og akkumulerte tall for hele porteføljen er tilgjengelige med ett tastetrykk, enten via web eller i Excel. Det er også mulig å lage egne regnskapsrapporter med fokus på de ulike inntekts- eller kostnadsnivåene, som er viktig for det enkelte selskap.

Lønn

Med 24SevenOffice NettLønn vil du på en intuitiv og effektiv måte kunne foreta lønnskjøringer for alle dine ansatte – med effektiv flyt mot regnskapsprogrammet i 24SevenOffice.

Vi tilbyr et kraftig og funksjonsrikt lønnssystem, uten at dette går på kompromiss med brukervennlighet og fleksibilitet. Med oss slipper du kompliserte prismodeller og høye oppstartskostnader – betal per bruker og lønnsmottaker per måned, enkelt og greit. Løsningen er intuitiv, skalerbar og lett å ta i bruk.

Integrasjoner

24SevenOffice tilbyr et bredt spekter av standardintegrasjoner, slik at integrasjoner ikke blir kostnadsdrivende. Investeringen ved å få på plass egne skreddersydde integrasjoner er også svært lav sammenlignet med tradisjonelle løsninger, da våre API-er tilrettelagt og anvendelige for nettopp dette.

24SevenOffice er ferdig integrert mot et hundretalls systemer innen alt fra inkasso- og innfordringstjenester, årsoppgjør, kredittsjekk, factoring, nettbutikker, kassesystemer, logistikk, markedsføring – for å nevne noen.

Kontakt oss i dag,
for en uforpliktende prat!