skip to Main Content
For Deg Som Driver Bedrift!   Kurs Og Morgenmøter Høsten 2019

For deg som driver bedrift! Kurs og morgenmøter høsten 2019

Kurs, foredrag og morgenmøter høst 2019

For deg som driver bedrift!

Du er dyktig i faget du driver med. Du trenger noen tips hvordan du skal drive bedre økonomisk. Du vet at for å lykkes trenger du godt samarbeid med både kolleger og andre samarbeidspartnere.

Derfor satt vi sammen en rekke av møter og kurs med temaer fra økonomi og forretning til kommunikasjon og menneskelig atferd sammen med samarbeidspartnere.

Temaer på digiTALL Midt-Norge kommer fortløpende – kom gjerne med ønsker finn@digitallmidtnorge.no.

Dato – arrangør – tema  med linke til påmelding

22.08.19 08.30 DigiTALL Midt-Norge. Gode tips til deg som vil spare penger på regnskap!

29.08.19 08:30 Larisa.no Tilbakemeldinger og vanskelige samtaler.

12.09.19 08:30 Larisa.no Leder? Gode tips for deg som synes nettverksbygging er litt vanskelig.

19.09.19 08:30 DigiTALL Midt-Norge – Samhandling i skya – trenger jeg eget system eller er det nok at regnskapsføreren min har?

24.09.19 17:00 Larisa.no Leder? Du skal ikke ut av komfortsonen! Alt du lærte om komfortsonen er feil!

03.10.19 08:30 DigiTALL Midt-Norge Digitalisering – reiseregning og utleggsregning lett som en lek!

15.10.19 08:30 DigiTALL Midt-Norge Digitalisering – hvor skal jeg starte? Muligheter

17.10.19 17:00 Larisa.no Hvordan holde fokus og gjennomføre når det stormer rundt deg?

24.10.19 09:00 Larisa.no Kommuniser smart!

08.11.19 09:00 Larisa.no Leder? Tydelig og kort kommunikasjon i hverdagen. Snakk som i TED.

12.11.19 08:30 DigiTALL Midt-Norge og Larisa.no  Digitalisering av tillit!

21.11.19 08:30 DigiTALL Midt-Norge Rollefordeling og ansvar mellom eier, styreleder og daglig leder!