skip to Main Content
Finansiering – Hvordan Utnytte Dine Verdier Best For å Skaffe Kapital?

Finansiering – hvordan utnytte dine verdier best for å skaffe kapital?

Hva er god finansiering?

For å drive bedrift er du avhengig av å ha en god finansiering.

Det er imidlertid vanskelig å låne penger til finansiering i bank hvis du er nystartet og ikke har høy egenkapital, eller har en historikk med gode resultater.

Det er ikke bestandig bankfinansiering er løsningen.  Dette er ofte den tradisjonelle løsningen som mange velger.  I mange tilfeller må du selv personlig stille sikkerhet eller kausjonere for lån samtidig som banken tar pant i alle eiendeler som driftstilbehør, varelager, fordringer osv. Når de vurderer sikkerhet, har de lave vurderinger på verdiene.

Da må du se på hvilke verdier du faktisk har og som kan stilles som sikkerhet.  Det kan være stor forskjell på hvordan lånegivere vurderer dine sikkerheter.  En god finansiering kan f.eks. være når du får låne mest mulig penger for minst mulig sikkerhet.

Løsningen kan være en kombinasjon av flere former hvor du kan utnytte sikkerheten på best mulig måte. Ofte kan det lønne seg å tenke finansiering før du trenger penger.  Det er ikke sikkert du får penger når du trenger dem.  Å ha tilgang til likviditet gir deg også større handlingsfrihet i hverdagen.  Du kan benytte ekstra likviditet til å oppnå bedre innkjøp og investeringer der hvor du normalt ikke ville hatt penger.

Vi kan hjelpe deg å vurdere hva som passer best for deg og din bedrift.  Vi har også gode samarbeidspartnere på finansiering og kan hjelpe deg med å finne den rette partner og løsning.

Her er noen aktuelle former for finansiering hvor du utnytter dine eiendeler på best mulig måte.

  • Ordrefinansiering
  • Factoring
  • Eksportfactoring
  • Fakturakjøp
  • Varelagerfinansiering
  • Oppkjøpsfinansiering
  • Leasing

Ordrefinansiering

Ordrefinansiering er en ordning som innebærer at bedrifter får låne penger for å komme i gang med å levere en ordre.
I forbindelse med med en ny ordre kan bedrifter behøve hjelp til å finansiere innkjøp og investeringer raskt.  Denne finansieringsformen løser derfor mange problemer for små og mellomstore bedrifter da den frigjør kapital som er bundet opp i en ordre.

Factoring

Ved factoring belåner du fakturaene dine.  Provisjonen du betaler dekker administrasjon og finansiering.  Factoring innebærer at du får betalt tidligere og slipper det økonomiske gapet mellom leverandørfakturaer og kundefakturaer.  Ved å bruke factoringtjenester kan du også beskytte virksomheten din mot kredittrisikoer.  En positiv side er at du tar i bruk en 3. part til å innkreve fakturaer og kan oppnå administrative og kostnadseffektive fordeler.

Ved factoring har du selv kredittrisiko selv om du får finansiert fakturaene dine.  Hvis kundene ikke betaler, mister du finansieringen på fakturaene og står selv igjen med tapet.

Eksportfactoring

Som eksporterende bedrift må du ofte gi lange betalingsvilkår og binde kapital noe som kan innebære store kostnader i tillegg til forsinkelser når kunder betaler seint.
Gjennom eksportfactoring kan du belåne fakturaer og fokusere på å gjøre nye forretninger.

Fakturakjøp

Fakturakjøp innebærer at du selger dine fakturaer for den fulle verdien. Provisjonen du betaler dekker administrasjon, risikoovertakelse og finansiering.  Du får pengene med en gang og har ikke selv ansvar for eventuelt tap. Du slipper å administrere fakturaene og unngår risikoen for ikke å få betalt. Ved salg av faktura gjøres det en kredittvurdering på kunden.  Når denne er gjort og du får ok, har du ikke lenger risiko for at kunden betaler. Hele prosessen kan skje på noen minutter ved fakturering.  Det finnes også integrerte løsninger hvor dette kan skje sømløst når du fakturerer.

Fakturakjøp kan også brukes ved salg i det nordiske markedet eller over hele verden.

 

Varelagerfinansiering

Det er også mulig å få en varelagerfinansiering uten normal bankfinansiering

Oppkjøp – kjøp av konkurrenter og andre virksomheter.

Går du med tanker om å vokse ved å kjøpe andre virksomheter?  Visste du at det er mulig å finansiere slik oppkjøp?

Leasing

Leasing kan være en gunstig måte å investere i maskiner, inventar og utstyr i bedriften din.  Du leier over en periode med fast pris pr måned og slipper både kausjoner og å stille verdifull sikkerhet.

 

Som du ser finnes det flere løsninger – ta kontakt for en gjennomgang og prat.