skip to Main Content
Hvordan nå dine mål?
- vekst og ekspansjon!
Farene er ikke problemer og utfordringer du ser - men de du ikke ser!

For å gi råd til andre må du ha opplevd problemene på kroppen selv. Det er det som skaper erfaring.  Erfaring gjør at du kjenner farene og utfordringene i forkant og er godt forberedt til det som møter deg.

 Hvordan nå dine mål?   Vekst og ekspansjon!

Når bedriften er etablert og du er kommet i gang er det fortsatt mange utfordringer i vekstfasen. Bedriften vokser og du ansetter flere personer.

Farene er ikke problemer og utfordringer du ser – men de du ikke ser.

For å gi råd til andre må du ha opplevd problemene på kroppen selv. Det er det som skaper erfaring.  

Erfaring gjør at du kjenner farene og utfordringene i forkant og er godt forberedt til det som møter deg.

Valg av forretningssystemer

I starten sparer du penger med å bruke enkle systemer for å registrere kunder, fakturering, regnskap osv.  Etterhvert opplever du at du gjør ting flere ganger i flere systemer og på flere steder.  Det er på tide å finne et godt system hvor du kan få oversikt over hele virksomheten din.  Vi anbefaler alltid å finne gode systemer hvor du også har regnskap, fakturering, kundeoppfølging i samme system.  Da får du bedre oversikt, kontroll og det blir enklere å finne informasjon.

Av og til har du flere systemer som er viktig for driften. For å etterleve vår målsetting ett tall ett sted en gang hjelper vi deg å finne systemer som «snakker» sammen og utveksler data.

Økt behov for kapital

Å vokse krever penger til drift. Likviditeten er derfor stadig en utfordring når du skal ha penger til drift, varelager, kundefordringer og andre ting som trekker penger når omsetningen øker.

For å sikre vekst og finansiering søker mange ekstra lån en periode til satsing på markedsføring, utvikling av produkter, kjøp av varelager, maskiner, biler eller utstyr.

Vi hjelper deg med vurdering av kapitalbehov, finansieringsmåter og lånesøknader til bank eller finansieringsselskaper.

Vi har også noen enkle triks i ermet for å oppnå bedre likviditet og minske behovet for finansiering.

Formaliseringer – papirmøllen

Trenger du hjelp med aksjetransaksjoner, emisjoner, generalforsamlinger, styremøter, oppsett av vedtekter og andre selskapsrettslige utfordringer, hjelper vi deg med dette og har gode utvalgte samarbeidspartnere vi kan anbefale.

Digitale strategier

Har du oversikt over hva som skal automatiseres og digitaliseres i din bedrift?  Vi kan hjelpe deg å utarbeide en plan.

Reiseregning, regnskap, timeregistrering, papirflyt, kassaløsninger, logistikk, er bare noen av de administrative oppgavene som kan digitaliseres.

Hva kan kundene og dine forhandlere gjøre selv for å få bedre oversikt og svar på spørsmål? Hvilke deler av kundereisen kan automatiseres og digitaliseres slik at kundene får en positiv opplevelse og en merverdi?

Ansatte og digitale utfordringer.

Vi hjelper, assisterer og lærer opp dine ansatte for å ta i bruk ny teknologi.

Har du riktig riktig antall personer med rett kompetanse ansatt?

Gjennom en økning de siste årene har du kanskje ansatt flere mennesker. Har du riktig antall personer ansatt for å utføre de jobbene som skal gjøres? Ofte er det behov for å foreta en ny vurdering og se om du kanskje kan utføre de samme oppgavene med mindre bemanning.
Har du behov for samme kompetanse i dag som du hadde for noen år siden?

Når du må foreta vurderinger i gode tider kan dette ofte positivt og ikke negativt.  Når du foretar prosessene på riktig måte kan dette også gi ansatte en ny mulighet til å utfordre seg selv både for de som fortsetter og de som slutter.

Har du for mye varer på lager?

Å ha kontroll på varelageret betyr at du har riktig antall vare på rett sted til riktig tid.  Dette er ikke bestandig enkelt.  Da er det viktig å ha gode systemer som gjør at du til enhver tid har oversikt.  Veldig ofte oppdager du at du har brukt mye mere penger til varelager enn du hadde regnet med.  Lurer du på hvorfor du har mindre penger til å betale regninger selv om du tjener penger?

Hvordan måler du resultater?

Vi hjelper deg med å sette opp noen enkle kriterier som hele tiden viser hvor du er i forhold til målet. Med et godt forretningssystem kan du også registrere tid som brukes, få oversikt over kostnader og inntekter til forskjellig oppdrag du utfører så du hele tiden vet om du tjener eller taper penger på arbeid du utfører.

Vi hjelper deg å etablere gode rutiner som enkelt kan følges opp.

Styret – skal jeg ha med eksterne styremedlemmer?

Av og til kan det være fornuftig å ha med eksterne styremedlemmer.  Da er det viktig å velge styremedlemmer som gir deg innspill og kompetanse der hvor du selv mangler dette.  Vi hjelper deg å gi deg råd på om du bør velge eksterne styremedlemmer og kan hjelpe deg med å velge riktige mennesker som kan gi deg gode innspill og bidrag i bedriften framover.

Vi kan også hjelpe deg med alle praktiske oppgaver hvis du velger å ta dette ansvaret selv. Noe av det vi kan hjelpe deg med er bl.a. Avtaler, styreprotokoller,
innkalling til og protokoll for generalforsamling, meldinger til Foretaksregisteret
og andre aktuelle dokumenter

Vi hjelper deg og gir deg praktisk rådgivning og innspill hele veien i alle valg du må ta!

Vi forstår deg!  Vi har praktisk erfaring!   Snakk med oss!

Kontakt oss i dag,
for en uforpliktende prat!