skip to Main Content
Hva gjør du når bedriften
ikke lenger går like bra som
tidligere?
Bruk oss som sparringspartner når du har utfordringer!

Vi har praktisk erfaring, gir deg praktiske råd ved likviditetsproblemer, nedbemanning, omstilling, omstrukturering, resultatforbedring, budsjettering, refinansiering. Du kan også bruke oss som sparringspartner og vi kan hjelpe deg å lede prosessen med omstilling.

Hva gjør du når bedriften ikke lenger går like bra som tidligere?

Å drive egen bedrift kan også bestå av en rekke utfordringer.

Etter noen år er du kanskje kommet inn i en periode hvor du tjener mindre penger, omsetning går ned, markedet endrer seg, du trenger mere penger til å satse på nye produkter som gir større fortjeneste eller rett, og slett må legge om driften.

Du får dårlig likviditet og klarer ikke lenger å betale leverandørene – fler og flere purringer og inkassovarsler kommer.  Du må søke banken om refinansiering.

Du opplever at du ikke har noen å snakke med eller diskutere problemene med. I slike situasjoner oppdager du at du er alene med beslutningene.  Da er det godt å ha noen diskutere med, få noen innspill og råd.

Noen ganger vet man at man er nødt til å gjøre noe – men ikke helt hva. Du er nødt til å foreta noen endringer.

Med lavere salg og lavere aktivitet har du kanskje ikke lenger behov for alle ansatte.  Kanskje du også trenger annen kompetanse inn i bedriften.  Det er på tide å foreta en vurdering om du har riktig bemanning og kompetanse – og kanskje foreta en nedbemanning.

Når du gjør endringer er det viktig at du kan måle hva som skjer og at det du gjør gir resultater.

Går du inn i en omstillingsprosess krever dette ofte mange ting som må skje og vurderes på en gang:

 • Involvering av ansatte
 • Kostnadskutt
 • Vurdere behov kompetanse og endring av oppgaver
 • Permittering
 • Nedbemanning
 • Refinansiering
 • Satsing på nye produkter eller økt satsing på produkter du tjener penger på idag.
 • Effektivisering og bedre utnyttelse av it-systemer / digitalisering
 • God målbarhet for å være sikker på at endringene som gjennomføres gir effekt.
 • Tett og god økonomisk oppfølging gjennom omstilling og endringene.
 • Finne riktige regnskapstall (nøkkeltall) som du kan styre etter

Vi har praktisk erfaring, og du kan derfor få praktiske råd ved likviditetsproblemer, nedbemanning, omstilling, omstrukturering, resultatforbedring, budsjettering, refinansiering. Du kan også bruke oss som sparringspartner og vi kan hjelpe deg å lede prosessen med omstilling.

Ta kontakt!  Snakk med oss! Vi forstår deg og vil hjelpe deg!

Kontakt meg i dag,
for en uforpliktende prat!

Finn Schløsser-Møller