skip to Main Content
God økonomistyring får du
- når tallene betyr noe
for deg!
God økonomistyring!

Vi hjelper deg med gjennomgang av drift og økonomi.  Det viktigste for oss er at du får tall som betyr noe for deg og hjelper deg å styre din bedrift. Med våre systemer får du full oversikt over din økonomi hver dag. Systemene er sømløse, papirløse og krever ingen installasjon.

God økonomistyring får du når tallene betyr noe for deg!

Vi jobber for at du skal få bedre økonomistyring og redusere kostnader ved å innføre enkle og målbare løsninger i driften.

Hvor godt kjenner du tallene i din egen bedrift.  Er det lenge siden du hadde en gjennomgang bedriften regnskapsmessig – og forsto hva som lå bak tallene?

Vi hjelper deg derfor med gjennomgang av drift og økonomi.  Det viktigste for oss er at du får tall som betyr noe for deg og hjelper deg å styre din bedrift.

Budsjett

Vi hjelper deg med budsjett.  Mange undervurderer det å lage budsjett.  Vi mener det er en god læring og gir en god bevissthet om hvordan du skal oppnå resultater og kostnader i daglig drift.  Gjennom å lage budsjett, får du god oversikt og kontroll over egen drift og hva du har av inntekter og utgifter.  Vi kan hjelpe deg med budsjetter alt i fra enkle oversikter til kompliserte budsjetter som omfatter alle områder i din forretning.

Lånesøknader

Vi hjelper deg med lånesøknader overfor bank eller andre finansieringsinstitusjoner.

Avdelingsregnskap

Har du flere avdelinger eller salgsområder du ønsker oversikt over er det fornuftig å lage egne avdelingsregnskap. Det kan f.eks. være at du har en salgsavdeling og en egen butikk.  Da kan du skille ut inntektene og kostnadene du har via salgsavdelingen og butikken.  Når du har god oversikt over hvilken del av bedriften din som går med overskudd eller underskudd er det lettere å se hvilken endringer som må gjennomføres.

Prosjektregnskap/prosjektstyring

I enkelte bransjer er du pliktig til å føre prosjektregnskap. Du behøver ikke drive med prosjekter for å få god nytte av et prosjektregnskap. Det kan f.eks. være at du driver med transport.  Da kan du få oversikt over hvilke kostnader og inntekter bilene dine har.  Prosjektregnskap er også enda en måte å måle om du tjener penger på det du gjør.

I tillegg kan du lagre alle avtalene dine i forbindelse med drift og service i samme prosjekt.  I mange sammenhenger kan du også bruke prosjektstyring til å dokumentere både timeforbruk, avtaler og kommunikasjon i forbindelse med en oppgave.  Det gir deg bedre oversikt og kontroll.

Rapporter

Får du tallene du ønsker?
Ta kontakt med oss for å få gode systemer for oppfølging og rapportering.  Det viktigste er at du kan få tallene løpende når du ønsker det selv.

Når du har behov for egne nøkkeltall som betyr mye for deg, skreddersyr vi rapporter som du selv ønsker og forstår.

Likviditet

Får du inn penger fra dine kunder? Har du en god inkassoforbindelse og gode rutiner? Hvor mye kapital har du bundet opp i varelager og endre ting som gjør at du har mindre penger å drive?

Ta kontakt for å få en gjennomgang.  Ofte er det små ting som kan utgjøre store positive endringer på hvor mye penger du har til å drive bedriften din.

Økt kapitalbehov

Når du ikke får lån i bank for å finansiere drift, investeringer, satsing på nye produkter,  og andre aktiviteter, kan det å få med investorer og andre eiere være en løsning for å øke egenkapitalen. Vi hjelper deg å finne løsninger.

Finansiering eller refinansiering – lånesøknader

Vi hjelper deg med en gjennomgang av behovet og refinansiering. Vi bistår deg med lånesøknader og i samtaler med bank og andre finansieringsinstitusjoner.

Økonomisk oppfølging

Du behøver ikke bruke mye tid hver måned for å få en god økonomiststyring.

Vi setter oss ned sammen og viser deg hva som ligger bak tallene.  På denne måten får du en bedre oversikt og forståelse på din status og hva du må jobbe med videre og hva du kan forbedre.

Ofte tror vi at enkelte produkter selger godt. Vi har lett for å «lure» oss selv og synse og tro.  Når du får de riktige tallene og disse gir mening for deg, vil du se hva som er fakta, og raskere ta avgjørelser som kan spare deg penger.

 

Snakk med oss og la oss hjelpe deg!

Kontakt oss i dag,
for en uforpliktende prat!