skip to Main Content
Dette Er Viktigst For å Lykkes Med Digitalisering Og Kunstig Intelligens!

Dette er viktigst for å lykkes med digitalisering og kunstig intelligens!

En ansatt spurte meg:
Må vi lære opp kunstig intelligens før vi bruker den?
Er den ikke intelligent nok?

Ja, intelligens er intelligens og den må læres opp. Vi blir ikke intelligent uten å lære noe!

For å lykkes med integrering av ny teknologi i bedriften er det et aspekt som er viktigst og undervurdert: Det er mennesker.

Å ta i bruk ny teknologi er å endre vaner.

Når man har jobbet i mange år, laget seg gode, godt fungerende rutiner og så «plutselig» skal forandre det, er det noe som skjer.

For å lage nye rutiner, må man lage nye vaner.
Forandre vaner er ikke lett. Derfor er det ikke alltid lett å omstille seg.
Alle ledere vet at det er ikke lett med omstillingsprosesser i bedrifter.

Alle vil ha forandringer men ingen vil forandre seg.

Vi vet alle at utviklingen går fremover. Vi vet at det er viktig å tilpasse seg.

Vi har jobbet med mennesker i bedrifter i flere år, og fant at ut at hvor fort ditt firma utnytter den nye teknologien, er avhengig av hvor fort dine ansatte og du selv integrerer nye rutiner i hverdagen.

Ha større fokus på å hjelpe ansatte over i ny teknologi og vaner!

Derfor fant vi i digiTall Midt-Norge at for at bedriftene skal lykkes med å ta i bruk den nye teknologien, må ansatte involveres mer.
Ansatte som berøres av de nye systemer må hjelpes i større grad for å sette seg i nye rutiner.

Nye knapper, nye farger ny logikk og flyt kan gjøre at det kan stoppe opp for enhver. Det kan virke annerledes og uforståelig. Ofte vil vi ikke virke dumme eller inkompetente. Da spør vi heller ikke hvis vi ikke forstår og er usikker.

Vi foretrekker å bruke mer tid til å sette oss inn selvstendig i systemer, som gjør at vi ikke utnytter alt i systemet og gjør flere feil.

Dette er frustrerende for ansatte og ledere og dyrt for forretningen. Derfor kan ofte forsøk på å innføre ny teknologi bli mislykket.

Når beslutningen er tatt, er det viktig at man har et sterkt fokus på gjennomføringen slik at alle ser resultater raskt. Prosesser som skjer over lengre tid, skaper større frustrasjoner fordi man ikke lærer, gjør flere feil. Det er praktisk bruk daglig som skaper mestring, og sikrer gode nye rutiner.

Vi hjelper din bedrift med å ta i bruk ny teknologi, slik at du får økonomisk gevinst av teknologien så fort som mulig. Vi er opptatt av nye effektive løsninger og hjelper våre kunder å ta dem i bruk.

God opplæring helt fra starten, forklaring og oppfølging er suksess faktorer. Enkelt og ofte undervurdert!

Vi har stor fokus på mennesker i bedrifter. Det er mennesker som tar i bruk de nye systemer. Det er de som må sette seg i de nye programmene. Da må de lage nye rutiner.

For å lage nye rutiner må man lage nye vaner …. Og vi vet at forandre vaner er ikke alltid lett.

Derfor bistår vi våre kunder med å tilrettelegge overgangen som støtte og sparringspartner for ledelse og ansatte.