skip to Main Content
Bokføring Direkte Fra Bilagsmottak I 24SevenOffice

Bokføring direkte fra bilagsmottak i 24SevenOffice

Enklere å føre bilag i 24SevenOffice

Nå kan du bokføre direkte fra bilagsmottaket i 24SevenOffice hvis du ikke har behov for å sende bilaget til godkjenning/attestering.

Det blir nå enklere å føre regnskap selv i 24SevenOffice.  Vi er veldig glad for denne nyheten som betyr at flere av våre kunder som ønsker å starte å føre regnskap selv, enkelt kan gjøre dette.

24SevenOffice er et system du kan vokse med i takt med at bedriften blir større.  Flere kunder vi har, ønsker i starten å bokføre selv med assistanse fra oss.  Etterhvert som de vokser, ønsker de å overlate bokføringen til oss.

Har du mange bilag er 24SevenOffice et godt system å jobbe i med muligheter for å sende bilag elektronisk ut på godkjenning og attestering før de endelig bokføres.

Med denne muligheten kan flere (som fører selv eller har færre bilag) hoppe over noen operasjoner og bli ferdig med bilagsføringen med en gang.  Da blir samspillet med regnskapsfører ennå bedre og du kan ta med dataene videre i samme system etterhvert som du vokser. Tidligere har noen kunder valgt å starte i «enklere» systemer for så å gå over til 24SevenOffice senere når de har blitt større.

Når et bilag er prekontert ferdig og man er klar til å sende bilaget videre, er det også mulig å velge «bokfør» når man klikker på pilen ved «Klar»-knapp.  Da kan du bokføre direkte uten flere operasjoner.

Alternativt kan man bruke hurtigtast Ctrl + Alt + B.

 

 

Dette bildet kommer da opp og du kan bokføre.

Her kan bilagsart endres og man kan aktivere periodisering av bilag. Dersom øvrig bilagsinformasjon er feil må man lukke vinduet og korrigere i prekonteringen, før man på nytt går til «klar» -> «bokfør.»

Direkte bokføring i 24SevenOffice – lettere å føre regnskap selv

 

For å splitte beløp på flere kontoer kan man dobbeltklikke og endre beløp i «Mva»- eller «Inkl. mva»-felt.

Systemet vil automatisk lage ny linje på resterende beløp hvor man kan velge ny konto.

Direkte bokføring i 24SevenOffice bilagsmottak